Akademiska Ridklubben Stockholm

ROLIGARE TILL HÄST©
Bli medlem nyhetsbrev Kommande aktiviteter Facebook

 »  Hem

 »  Aktiviteter
      Kommande
      Aktivtetsvård
      Genomförda

 »  Medlemsinformation
      Ridgrupper
      Medlemsförmåner
      Sektioner
      Rätt försäkrad

 »  För medlemmar
    inloggning krävs       Bildgalleriet
      Lilla ARK'et

 »  Kontakta oss

 »  Länkar

 »  Nyhetsarkiv »  Om ARK
      Historia
      Stadgar

 »  Admin


« Tillbaka

Årsmöte med bubbel & snittar

Kallelse till ordinarie årsmöte
med efterföljande bubbel & snittar

Årsmöte i Akademiska Ridklubben i Stockholm (ARK)
Torsdagen den 23 februari 2012 klockan 18.00 på Hagalundsgatan 10, 13 TR i Solna.
(Blåkulla alldeles bredvid Hagalunds kyrka.
Närmsta spårbunden kollektivtrafik Solna Station. Det står Christerson på dörren.)

Dagordning 1.  Val av ordförande för mötet
 2.  Upprättande av röstlängd
 3.  Val av sekreterare för mötet
 4.  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5.  Fastställande av om mötet blivit utlyst i behörig ordning
 6.  Revisorernas berättelse
 7.  Behandling av verksamhetsberättelsen samt sektionernas verksamhetsberättelser och
      fastställande av bokslutet
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9.  Val av ordförande för kommande verksamhetsår
10.  Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för kommande verksamhetsår
11.  Val av sektionsledare för kommande verksamhetsår
12.  Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår
13.  Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår
14.  Val av ombud för kommande verksamhetsår
15.  Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår16. Övriga ärenden som behörigen kan tas upp till beslut på årsmötet

Rösträtt
Vid allmänt möte äger varje medlem en röst. Hedersmedlem och stödjande medlem äger yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. För att vara röstberättigad vid årsmöte, ska medlem ha erlagt årsavgift senast 4 veckor före mötesdagen. För att vara röstberättigad vid annat allmänt möte än årsmöte, ska medlem ha erlagt årsavgift senast en månad före mötets datum.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Inbjudan till bubbel och snittar

Efter årsmötet ARK bjuder vi dig på bubbel och snittar under tiden som vi berättar om vårens kommande aktiviteter och nyheter.

 

Anmälan - säg gärna till om du kommer
För att underlätta planeringen är vi tacksamma för anmälan om deltagande till Paula Karlöf, paula.karlof@telia.com.  Välkomna! 

 

Påminnelse – att betala in medlemsavgiftenNu är det hög tid att betala medlemsavgiften och så här enkelt kvarstår du som medlem och får löpande information om aktiviteter, ARKet, inbjudningar till fester mm:Sätt in avgiften på ARKs pg 85 84 03-9. Ange namn, adress, telefon, mailadress och födelseår när du betalar.• För medlemmar som är under 26 år samt för studenter är medlemsavgiften 195 kr per år. • För medlemmar över 26 år är medlemsavgiften 295 kr per år.Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

» Se fler nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen