Akademiska Ridklubben Stockholm

ROLIGARE TILL HÄST©
Bli medlem nyhetsbrev Kommande aktiviteter Facebook

 »  Hem

 »  Aktiviteter
      Kommande
      Aktivtetsvård
      Genomförda

 »  Medlemsinformation
      Ridgrupper
      Medlemsförmåner
      Sektioner
      Rätt försäkrad

 »  För medlemmar
    inloggning krävs       Bildgalleriet
      Lilla ARK'et

 »  Kontakta oss

 »  Länkar

 »  Nyhetsarkiv »  Om ARK
      Historia
      Stadgar

 »  Admin


Rätt försäkrad


Vad täcker försäkringen? 

Alla medlemmar som deltar i ARK:s ridaktiviteter omfattas automatiskt av vår olycksfallsförsäkring. Den täcker olyckor och skador som inträffar under själva aktiviteten samt det som eventuellt kan inträffa under färden till och från aktiviteten. 

Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för olyckor som medför bestående medicinsk invaliditet. Olycksfallsförsäkringen ersätter även kostnader som uppstår i samband med olycksfallet, som t.ex. läkarbesök, resor, trasiga kläder och glasögon. I försäkringen ingår dessutom ersättning för rehabiliteringskostnader samt en krisförsäkring. 

ARK:s försäkring täcker inte skador som uppstår i ridaktiviteter utanför ARK:s regi. Där hänvisas till den egna olycksfallsförsäkringen eller den försäkring som den aktuella ridskolan eller ridanläggningen har.

Vad och vem omfattas av försäkringen? 

Försäkringen omfattar betalande medlemmar. Därutöver täcker försäkringen "prova-på-aktiviteter" för potentiella nya medlemmar i de fall dessa anordnas. 

Medföljande personer till en aktivitet, ex vis en kompis, sambo, make/maka, barn, omfattas inte av ARK:s olycksfallsförsäkring. Detta gäller även publik på tävlingar och liknande.

Om olyckan är framme 

Skulle du råka ut för en skada under en av våra aktiviteter kontaktar du ARK:s kassör som i sin tur ser till att du får en blankett för skadeanmälan skickad till dig. Kontaktuppgifterna till kassören hittar under Kontakta oss på hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen