Wirsbo ridhusskylt

Hur du skriver en motion

Hur du skriver en motion


Motioner

En motion är en demokratisk rättighet och ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något. Om man vill att föreningen ska arbeta för en speciell fråga, t ex en viss typ av aktivitet eller en form av utbildning, kan man påverka genom att skriva en motion till föreningens årsstämma.

Det är inte svårt att skriva en motion

Du kan börja med att skriva ned vad du tycker att föreningen ska göra under det kommande verksamhetsåret på ett papper.
När du tycker att du har fått med allt som du vill ha sagt kan du börja skriva motionen.
Tänk på att alltid skriva kortfattat.
Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.
Ta endast upp ett ämne per motion.
Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas

1.Rubrik
Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
2.Skriv vad ärendet handlar om?
Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
3.Syfte (motivering)
Föreslå själv ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta och skriv gärna en text som berättar varför du tycker som du gör.
4.Att-satser
Jag/Vi föreslår därför stämman beslutar att:..
5.Avslutning
Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna med namn. När du är klar med din motion ska du skicka den till styrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

Skicka din motion till styrelsen på info@akademiskaridklubben.se eller Akademiska Ridklubben Box 5812 102 48 Stockholm.
SAMARBETSPARTNERS