Wirsbo ridhusskylt

Rätt försäkrad
Vad täcker försäkringen?

Alla medlemmar som deltar i ARK:s ridaktiviteter omfattas automatiskt av vår olycksfallsförsäkring. Den täcker olyckor och skador som inträffar under själva aktiviteten samt det som eventuellt kan inträffa under färden till och från aktiviteten.

Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för olyckor som medför bestående medicinsk invaliditet. Olycksfallsförsäkringen ersätter även kostnader som uppstår i samband med olycksfallet, som t.ex. läkarbesök, resor, trasiga kläder och glasögon. I försäkringen ingår dessutom ersättning för rehabiliteringskostnader samt en krisförsäkring.

ARK:s försäkring täcker inte skador som uppstår i ridaktiviteter utanför ARK:s regi. Där hänvisas till den egna olycksfallsförsäkringen eller den försäkring som den aktuella ridskolan eller ridanläggningen har.

Vad och vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen omfattar betalande medlemmar. Därutöver täcker försäkringen "prova-på-aktiviteter" för potentiella nya medlemmar i de fall dessa anordnas.

Medföljande personer till en aktivitet, ex vis en kompis, sambo, make/maka, barn, omfattas inte av ARK:s olycksfallsförsäkring. Detta gäller även publik på tävlingar och liknande.

Om olyckan är framme:
Skulle du råka ut för en skada under en av våra aktiviteter kontaktar du ARK:s kassör som i sin tur ser till att du får en blankett för skadeanmälan skickad till dig. Kontaktuppgifterna till kassören hittar under Kontakta oss på hemsidan.
SAMARBETSPARTNERS