Wirsbo ridhusskylt

VILLKOR

För de aktiviteter som innebär en kostnad gäller följande regler:

- Anmälan görs via hemsidan eller till angiven emailadress i informationen på hemsidan eller nyhetsbrev. Emailadressen info@akademiskaridklubben.se gäller INTE som anmälningsadress och din anmälan registreras inte om du använder dig av den
- Inbetalning görs efter att du fått din plats bekräftad, och senast det datum som angivits i informationen.
- Din anmälan är bindande. Det betyder att om du behöver avboka efter angivet sista datum är du fortsatt betalningsansvarig eller ansvarig för att själv hitta en ersättare.

Föreningen har ingen möjlighet att hantera sent inkomna avbokningar och är betalningsskyldiga till leverantören av aktiviteten.

Skulle du avstå att komma på en aktivitet utan att meddela detta innan utsatt datum och därutöver inte betalar in för ditt deltagande blir du per automatik ”prickad” och upprepas detta ytterligare en gång är du dessvärre blockad från våra betalda aktiviteter.
SAMARBETSPARTNERS