Wirsbo ridhusskylt

Historia ARK

Historia & filosofi


ARK är klubben för dig som vill utveckla din ridning och samtidigt ha roligt ihop med andra ryttare. Vi arrangerar massor av olika ridaktiviteter varje år och oavsett om du är intresserad av dressyr, hoppning eller jakt- och äventyrsridning har vi arrangemang som passar dig. Vi ordnar kurser, tävlingar, resor, föreläsningar och fester. Välkommen!

ARK en återblick…

ARK grundades redan 1928 och som namnet antyder har den sitt ursprung i den akademiska världen. Formellt grundades inte själva klubben förrän 1931 men det var 1928 då det hela verkligen, började när en ridsektion bildades inom Stockholms Högskolors Idrottsförening (nuvarande SSIF) under ledning av jur. stud. Kurt Mauritzon.

Till en början bestod ARK endast av 7-8 studenter som red men framåt 30-talet hade antalet medlemmar stigit till närmare 40. 1941 blev Stockholms Ridhus hästar inkallade och en tapper skara ryttare försökte hålla liv i ARK som förde en allt mer tynande tillvaro. I slutet av 40-talet fanns ARK nästan bara kvar till namnet.

1951 började ett 10-tal personer att rida hos Åke Sjöstedt på Östermalms Ridskola en gång i veckan. Verksamheten utökades snart till två lektioner i veckan, det var början till en långt och för ARKs del givande samarbete med Östermalms Ridskola. Därefter utvecklades ARK i snabb takt genom bland annat vänskapsturneringar och tävlingar i Tyskland, kadriljer i olympiaden på 50-talet och utbytestävlingar med andra akademiska ridklubbar runt om i landet på 60-talet (pågick ändå till 1985). Den första utbytestävlingen ägde rum på Akademiska ridhuset i Uppsala under ledning av greve Mörner.

På 60-talet red ARK kadrilj vid invigningen av Ryttarstadion som förrättades av Hennes Majestät drottning Louise. Under detta årtionde delades den första vandringspokalen i Klubbmästerskapet ut för första gången, 1969. År 1971 kom den första upplagan av Klubbmeddelandet ut som 1979 utvecklades och blev dagens ARKet.

80-talet ägnades till stor del åt studenttävlingar, både internationella och nationella, och andra studentikosa arrangemang såsom Luciakadrilj och Caprilli. 1994 skrevs ett nytt verksamhetsprogram för ARK där dagens sektionsindelning blev ett faktum. Tanken var att genom sektionsindelningen skulle ARKs medlemmar kunna inrikta sig på just den form av hästsport som man fann mest intressant.

Under 2000-talets första årtionde arbetade ARK i huvudsak med att förvalta det som tidigare byggts upp och anordna aktiviteter såsom KM, jakter bland annat i Polen och diverse hopp- och dressyraktiviteter. För att vända den nedåtgående trenden i medlemsantalet var klubben i behov av ett omtag. Under 2009 gjordes därför en översyn av såväl utbud som kvalitet och medlemsvård där nya idéer testades, ARKs inriktning diskuterades och nya vägar för att kommunicera med medlemmarna arbetades fram, bland annat den nya hemsidan. Resultatet av föregående års satsningar kommer att bli mer synliga in på 2010-talet men vi kan redan nu se resultat i form av många nya och engagerade medlemmar samt intressanta samarbetspartners.

ARKs filosofi

Medlemmarna i centrum - Akademiska Ridklubben är, namnet till trots, en ridklubb öppen för alla. Främst är det en klubb för vuxna ridsportintresserade som trivs tillsammans. Medlemmarna är navet i klubben och utgångspunkten i allt vi gör, därför försöker ARK ständigt att utvecklas i takt med medlemmarnas och omvärldens förändrade behov och efterfrågan.

Anledningarna att tillhöra ARK är många men främst tror vi att klubben attrahera de som:

  • vill prova på olika former av ridning när det passar dem
  • vill utveckla sin ridning
  • uppskattar hög kvalitet på ridundervisning och hästar till ett bra pris
  • gillar att ha kul och gå på fest
  • lever ett aktivt liv och inte alltid hinner planera och arrangera egna ridtillfällen

Brett utbud - ARK erbjuder ett helt paket med hästsportaktiviteter som inte enbart ryms inom den traditionella ridskolan. Detta gör ARK till det perfekta komplementet till ridskolornas basutbud. Vi satsar på att erbjuda ett så varierat utbud som möjligt med aktiviteter som ryttare kanske annars har svårt att komma i kontakt med.

För att kunna ta tillvara medlemmarnas intresse på bästa sätt är ARK indelat i sektioner; Dressyrsektionen, Hoppsektionen, Jakt- och Äventyrssektionen, Studentsektionen och Tävlingssektionen. Genom sektionsarbetet kan medlemmarna inrikta sig på just den form av hästsport som man finner mest intressant. Ett samarbete sker över sektionerna avseende samarbetspartners och olika arrangemang. Studentsektionen är för närvarande vilande men en ny sektion har bildats, Tävlingssektionen, för att möta det ökade intresset för tävlingar och för att få en samordning kring detta.

Vårt främsta syfte - utöver att utvecklas som ryttare - är att ha kul och ARKare passar därför på att även umgås utanför stallets väggar i tid och otid. Vi anordnar bland annat två fester per år, vårfesten i maj och den årliga jaktbalen i november. Mindre aktiviteter såsom våra populära ARK-pubar anordnas även kontinuerligt under året samt studiebesök, föreläsningar etc.

Ridning med kvalitet - Kvalitet är ett centralt begrepp i klubbens verksamhet för att tillvarata medlemmarnas intressen. ARK ska ständigt verka som en garant och pådrivare gentemot ridskolor och anläggningar runtom i landet som vi samarbetar med för att säkerställa en hög kvalitet på ridningen. Hög kvalitet på hästar, instruktörer, utbildningar och arrangemang är ett viktigt mål som vi kontinuerligt arbetar mot att förbättra. För att kunna garantera att vårt urval håller en hög kvalitet utvärderas våra samarbetspartners kontinuerligt och avtal ses över i syfte att skapa affärsmässiga och långsiktiga relationer.
SAMARBETSPARTNERS