Udda äventyr 2009

KONTAKTA OSS

Ordförande

Mona Jansson


Tf kassör

Madeleine Printzsköld


Vice ordförande

Ulrika Eriksson


Sekreterare

Göran Sköldberg


Sekreterare (ers)

Lena Solders


Kommunikations- och aktivitetsansvariga

Sofia Wenngren

Viveca Engman


Klubbmästerskap och andra tävlingar

Utses per projekt


Valberedning

Daniel Moius (sammankallande)

Monica Renstig

Marjana Tornmalm


Fakturaadress

Akademiska Ridklubben
Box 5812
102 48 Stockholm


eller maila fakturan till

Madeleine Printzsköld
SAMARBETSPARTNERS