Wirsbo ridhusskylt

KONTAKTA OSS

Styrelsens sammansättning enligt nedan:


Ordförande

Mona Jansson (ordinarie ledamot)


Tf kassör

Madeleine Printzsköld (suppleant)


Vice ordförande

Ulrika Eriksson (ordinarie ledamot)


Sekreterare

Göran Sköldberg (ordinarie ledamot)


Sekreterare (ers)

Lena Solders (ordinarie ledamot)


Kommunikationsansvarig

Sofia Wenngren (ordinarie ledamot)


Suppleant

Karin Jihde


Suppleant

Karin Angemark Öman


Klubbmästerskap och andra tävlingar

Utses per projekt


Valberedning

Daniel Moius (sammankallande)

Monica Renstig

Marjana Tornmalm


Fakturaadress

Akademiska Ridklubben
Box 5812
102 48 Stockholm


eller maila fakturan till

Madeleine Printzsköld
SAMARBETSPARTNERS